THÔNG BÁO ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

     Để tạo điều kiện đóng bảo hiểm y tế kịp thời cho năm học 2021-2022. BGH trường tiểu học Phan Chu trinh thông báo đến tất cả phụ huynh học sinh    

     1. Phương thức đóng:

     Học sinh hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh (gọi tắt là phụ
huynh HS) có thể chọn một trong hai hình thức đóng BHYT học sinh như sau:

     1.1. Đóng tiền BHYT trực tiếp cho nhà trường (nơi học sinh đang theo học):

      - Phụ huynh học sinh đóng trực tiếp cho nhà trường bằng hình thức tiền mặt, thì vẫn thực hiện như các năm học trước đây;

      - Phụ huynh học sinh đóng cho nhà trường bằng hình thức chuyển
khoản, cụ thể:

      + Phụ huynh học sinh đến ngân hàng nộp tiền đóng BHYT vào tài khoản của nhà trường;

      + Phụ huynh học sinh sử dụng ứng dụng tài khoản ngân hàng hoặc tiện ích thông minh (internet banking) chuyển đóng BHYT vào tài khoản của nhà trường mở tại ngân hàng.

      1.2.Đóng tiền BHYT trực tiếp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội Tỉnh

       - Phụ huynh học sinh sử dụng ứng dụng tài khoản ngân hàng hoặc tiện ích thông minh (internet banking) chuyển đóng BHYT vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội Tỉnh mở tại các ngân hàng sau:

      + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp số tài khoản 922015000005.

       + Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp số tài khoản 69110009847016.

       + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp số tài khoản 0601000485422.

      + Tài khoản Thu Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đồng Tháp số tài khoản 7101100357007.

      Trường hợp học sinh đã có mã số BHXH: khi chuyển tiền ghi:

       “Tham gia BHYT học sinh cho MasoBHXH, “Tên trường”, “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu”, “Số tháng X”, “số điện thoại người chuyển tiền”. Trong đó: “X” là số tháng học sinh tham gia BHYT.

      Lưu ý: mã số BHXH là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT hoặc có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ website:

       https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
       Ví dụ 1: Em Nguyễn Anh Thư mã số BHXH 87XXXXXXXX sinh ngày 20/03/2015 học sinh lớp 1/1 Trường tiểu học B tham gia BHYT, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp tham gia 15 tháng. Phụ huynh ghi nội dung chuyển khoản như sau: “Tham gia BHYT học sinh, 87XXXXXXXX, Trường tiểu học B, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, số tháng 15, 0988XXXXXX”

       - Trường hợp học sinh không có mã số BHXH: khi chuyển tiền ghi:
“Tham gia BHYT hoc sinh cho “Họ và tên học sinh”, “Ngày tháng năm
sinh”, “Tên trường”, “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, “Họ và tên
mẹ”, “Số tháng X”, “Số điện thoại người chuyển tiền”. Trong đó: “X” là số tháng học sinh tham gia BHYT.

         - Ví dụ 2: Em Nguyễn Anh Thư sinh ngày 20/03/2015 học sinh lớp 1/1 Trường tiểu học B tham gia BHYT, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu Bệnh viện Đa khoa Đồng tháp tham gia 15 tháng. Phụ huynh ghi nội dung chuyển khoản như sau: “Tham gia BHYT học sinh, Nguyễn Anh Thư sinh ngày 20/03/2015, trường tiểu học B, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, họ tên mẹ Lê Thị Thanh, số tháng 15, 0988XXXXXX”.

         - Trường hợp học sinh đầu cấp học (học sinh khối lớp 6, lớp 10): thực hiện như hướng dẫn trên, nhưng không ghi thông tin “Họ và tên mẹ”.

         - Trường hợp học sinh các khối lớp còn lại: thực hiện như hướng dẫn trên, tuy nhiên cần lưu ý :

        + Nếu học sinh không thay đổi trường học trong năm học mới thì nội dung chuyển tiền không ghi thông tin “Họ và tên mẹ” và “Tên trường”.
        + Nếu học sinh có thay đổi trường học trong năm học mới thì nội dung chuyển tiền giữ nguyên thông tin “Tên trường” không ghi thông tin “Họ và tên mẹ”.

        2. Hình thức đăng ký và thủ tục hồ sơ tham gia BHYT:

        2.1. Hình thức đăng ký tham gia BHYT: Nhà trường thực hiện đăng

nộp hồ sơ tham gia BHYT cho học sinh qua giao dịch điện tử.

        2.2. Thủ tục hồ sơ tham gia BHYT:

        - Đối với học sinh chưa có mã số BHXH: Nhà trường hướng dẫn học sinh hoặc Phụ huynh học sinh lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), kèm theo phụ lục thành viên hộ gia đình (kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu TK1-TS và các nhân khẩu thành viên hộ gia đình theo phụ lục). Theo đó, Nhà trường lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

       - Đối với học sinh đã có mã số BHXH: Nhà trường lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

        Trường hợp học sinh có thay đổi nhân thân (họ tên, ngày tháng năm
sinh, ...): Nhà trường hướng dẫn học sinh hoặc Phụ huynh học sinh lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), kèm giấy CMND hoặc giấy khai sinh.