TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/3
GVCN: NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNGNĂM HỌC 2021-2022 
  
TTHọ và tên HSNữNgày, tháng,
 năm sinh
Chỗ ở hiện nay
(Tổ , khóm, phường)
Ghi
 chú
1Nguyễn Lê Kim Anhx17/11/2011T29, K3, P6 
2Đặng Nguyễn Mai Anhx24/10/2011To63,K3,P6 
3Nguyễn Hoàng Ân 29/08/2011Tổ 26, K3,P6 
4Ngô Gia Bảo 26/12/2010Tổ 24, K3, P6 
5Lê Thanh Bình 22/01/2010Tổ 25K4,P4 
6Trần Đặng Thư Cátx10/8/20111Tổ 19 ĐB HA 
7Đinh Tiến Được 12/01/2011Tổ  13,K3, P6 
8Nguyễn Tường Hải 28/04/2011Tổ 14,TC.TT 
9Lâm Nguyễn Thanh Hào 18/07/2011Tổ 18, ĐB, HA 
10Đỗ Ngọc Gia Hânx01/09/2011T 13, K3, P6 
11Đặng Nguyễn Trung Hậu 04/12/2011T23, K3, P6 
12Nguyễn Tuấn Kha 08/07/2011Ấp TĐ, TT 
13Nguyễn Thanh Lãm 18/03/2001Ấp ĐB, HA 
14Võ Văn Liêm 02/09/2011T24, K3, P6 
15Lê Phát Lộc 16/03/2010Tổ 3 TĐ TT 
16Nguyễn Trần Hào Nam 20/04/2011T 23, K3, P6 
17Nguyễn Khánh Ngânx05/06/2011Tổ 32K4 P6 
18Trần Thị Thảo Nguyênx04/03/2011Tổ 34 K4 P6 
19Nguyễn Thị Như Quỳnhx03/03/2011Ấp TĐ, TT 
20Trần Hà Dạ Thảox22/01/2011T19, Ấp ĐB, HA 
21Trần Hà Phương Thảox22/01/2011T19, Ấp ĐB, HA 
22Nguyễn Thị Ngọc Thơx04/04/2011T27, K3, P6 
23Nguyễn Thị Minh Thưx03/08/2011T33,K4, P6 
24Phạm Trần Minh Thưx03/07/2011T23, K3, P6 
25Nguyễn Phước Tín 07/09/2011T 34, K4, P6 
26Nguyễn Thị Ngọc Trâmx23/12/2011Tổ 25,K3,P6 
27Nguyễn Ngọc Bảo Trânx13/02/2011T23, K3, P6 
28Lê Hồ Kiều Trinhx25/08/2011Tổ 28. K3,P6 
29Huỳnh Ngọc Thanh Trúcx24/08/2011T37, K4, P6 
30Lâm Phát Vinh 12/8/2011Tổ 14,K3,P6 
31Nguyễn Ngọc Thảo Vyx25/06/2011T23, K3, P6 
32Trần Nguyễn Hải Vyx11/12/2011T 52, K5, P6 
33Nguyễn Nguyễn Khánh Anx16/06/2011Tổ 19, ĐB, HAcđến
      
 Danh sách có 33 học sinh  P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
    Phạm Thị Kim Thoa