TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/3
 GVCN: HÀ THANH PHƯƠNGNĂM HỌC 2021-2022
       
TTHọ và tên HSNữNgày, tháng,
 năm sinh
Chỗ ở hiện nay
(Tổ , khóm, phường)
Ghi
chú
 
1Lê Huỳnh Khả Áix23/03/ 2012Tổ 38 K4 P6  
2Ngô Phương Anhx04/08/2012Tổ 34 K4  P6  
3Ngô Quốc Anh 04/08/2012Tổ 34 K4 P6  
4Nguyễn Ngọc Anh 14/07/2012 K4, P6  
5Huỳnh Lê Ngọc Châux05/01/2012Tổ 31 K4 P6  
6Phạm Huỳnh Mạnh Duy 26/06/2012Tổ 32 K4 P6  
7Phạm Trang Đàix12/12/2012Tổ 28 K3 P6  
8Nguyễn Minh Đạt 02/02/2012Tổ 22 K3 P6  
9Dương Tấn Hòa 11/12/2012Tổ 31 K4 P6  
10Nguyễn Chí Hùng 27/07/2012Tổ 19 K2 P6  
11Trần Ngọc Gia Huy 03/05/2012Tổ 1 TĐ, Tịnh Thới  
12Nguyễn Như Huỳnhx01/01/2012Tổ 31 khóm 4 P4  
13Trần Võ Đăng Khôi 11/03/2012T 22, K 3, P6  
14Lê Phạm Tường Lâm 09/08/2011T34, K4, P6  
15Võ Nguyễn Hoàng Long 07/08/2012Tổ 32 Thuận Phát HT  
16Đào văn Kim Long 03/12/2012Tổ 28 K4 P6  
17Dương Nguyễn Nhật Long 19/04/2012Tồ 14,ĐB ,HA  
18Nguyễn Gia Lộc 10/06/2012T21 K3 P6  
19Nguyễn Trúc Lyx22/08/2012Tổ 29 K3 P6  
20Lê Bảo Ngọcx21/08/2012t30, k4, p 6  
21Phan Yến Nhix11/11/2012Tô 25 K 3 P6  
22Đỗ Thị Thiên Nhix22/06/2012Tổ 35, K 4, P6  
23Trần Minh Nhựt 14/9/2012Tổ 34 K4 P6  
24Nguyễn Lộc Phát 27/07/2012Tổ 3 Tịnh Mỹ TT  
25Lê Ng Vân Thiên Phong 22/11/2012Tổ 34 K4 P6  
26Võ Hoàng Phúc 12/11/2012Tổ 26 K3 P6  
27Nguyễn Thị Thu Phươngx23/10/2012Tôổ 38,K4, P6  
28Huỳnh Minh Quân 02/11/2012Tổ 4 TĐ Tịnh Thới  
29Trần Thái Thiên Thảox29/09/2012Tổ 11  K2 P6  
30Lâm Thị Thanh Thảox26/2/2012Tổ 18 ĐB HA  
31Trương Nhật Thịnh 25/12/2012Tổ 31,K4,P6  
32Nguyễn Văn Thuần 15/12/2012Tổ 12 K3 P6  
33Nguyễn Thị Minh Thưx28/09/2012T 33, K4, P6  
34Đỗ Dương Tú Trinhx19/10/2012Tổ 21 K3 P6  
35Phạm Thị Thanh Tuyềnx17/07/2012Tổ 34 K4 P6  
36Cao Nguyễn Thanh Vânx01/05/2012Tổ 27 K3 P6  
37Phạm Phúc Vinh 06/12/2012Tổ 3 TĐ, TTi  
38Nguyển Hoàng Chí Vĩnh 17/11/2012Tổ 13 ĐB HA  
39Phan Thúy Vyx02/01/2012 ấp TĐ TT  
40Low Bảo Xinh 06/03/2012Tổ 38 K4 P6  
41Đào Thị Như Ýx31/03/2012Tổ 2 8K3 P6  
42Lê Cát Thiên Ý 23/08/2012Tổ 36 K4 P6  
43Phan Ngọc Yếnx19/05/2012Tổ 33 K 4 P6  
     
Danh sách có 43 học sinh  P. HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
    Phạm Thị Kim Thoa