TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/2
GVCN : TRẦN LÊ NANĂM HỌC 2021-2022
  
TTHọ và tên HSNữNgày, tháng,
 năm sinh
Chỗ ở hiện nay
(Tổ , khóm, phường)
Ghi
 chú
1Ngô Minh Anhx24/10/2012Tổ 15 ĐB HA 
2Nguyễn Ngọc Bảo Châux16/09/2012Tổ 15, K3, P6 
3Nguyễn Minh Duy 12/04/2012Tổ 32, K4  , P6 
4Nguyễn Hưũ Duy 14/04/2012Tổ 28, K 3 , P6 
5Nguyễn Phước Duy 27/01/2012Tổ 36 khóm 4 P6 
6Nguyễn Thị Thùy Dươngx30/03/2012Tổ 25,K3 P6 
7Nguyễn Hải Đăng 20/12/2012Tổ 3, HH, HA 
8Trương Thị Hông Gấmx07/01/2012Tổ 22, Khóm 3, P6 
9Trần Lệ Hiềnx07/06/2011Tổ 31,K4, P6 
10Trần Minh Khang 10/10/2012Tổ  35, K4, P 6 
11Trương Duy Khanh 26/04/2012Tổ 22, K 3 , P6 
12Huỳnh Thị Mỹ Linhx24/01/2012Tổ 13, ĐB,HA 
13Nguyễn Phước Lộc 01/06/2011Tổ 36 khóm 4 P6 
14Châu Nhật Minhx19/10/2012Tổ 38, K4, P6 
15Lê Quốc Minh 04/12/2011Tổ 26,K3,P6 
16Ngô Quỳnh Myx16/12/2012T 29, K 3, P6 
17Võ Thanh Ngọcx28/01/2012Tổ 27   , K3  , P6 
18Trần Ngọc Linh Nhix18/11/2012Tổ 27, K3, P6 
19Phạm Lê Quỳnh Nhưx17/02/2012Tổ 12, K3, P6 
20Phạm Phương Nhưx30/11/2012Tổ 26 khóm 3 P6 
21Nguyễn Minh Nhựt 29/04/2012Tổ 35, K4, P6 
22Nguyễn Tấn Phát 28/02/2012Tổ  25, K3, P6 
23Lạc Đức Quang 27/01/2012Tổ 24,K3 P6 
24Võ Duy Tân 03/01/2012TĐ, Tịnh Thới 
25Trương Thị Ngọc Thảox26/06/2011Tổ 22,K3,P6 
26Lê Thị Kim Thix06/06/2012Tổ 16, ĐB, HA 
27Nguyễn Phúc Thịnh 01/09/2012Tổ 22, K3, P6 
28Trương Nguyễn Minh Thưx23/08/2012Tổ 14 khóm 3 P6 
29Nguyễn Huỳnh Thủy Tiênx28/05/2012Tổ 27, K3, P6 
30Cao Thị Cẩm Tiênx19/08/2012Tổ 34 khóm 4 P6 
31Lý Trọng Tín 15/8/2012Tổ 32 K 4, p6 
32Trần Thị Thu Trangx13/10/2012Tổ 28, k3, p6 
33Lê Võ Vân Trangx13/09/2012Tổ 8, K1, P6 
34Nguyễn Thị Kim Tuyềnx22/09/2012Tổ 21, K3, P6 
35Trần Thị Kim Tuyềnx17/09/2009Tổ 31,K4,P6 
36Nguyễn Thị Ánh Tuyếtx03/07/2012Tổ 34, K4, P6 
37Trương Thị Trúc Vix26/11/2012Tổ 27, K3, P6 
38Nguyễn Ngọc Tường Vyx31/03/2012Tổ 36, K4, P6 
39Lê Khánh Vyx14/04/2012Tổ 33, K4, P6 
40Phạm Ngọc Như Ýx21/02/2012Tổ 27, K3, P6 
41Nguyễn Hoàng Thảo Vix16/11/2012Tổ 27, k3, P6 
42Đào Diệp Minh 14/06/2012Tổ 1, K1, P6C.đến
      
Danh sách có 42 học sinh P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
   Phạm Thị Kim Thoa