TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/1
GVCN: LÊ THỌ VĨNH XUÂNNĂM HỌC 2021-2022
  
TTHọ và tên HSNữNgày, tháng,
 năm sinh
Chỗ ở hiện nay
(Tổ , khóm, phường)
Ghi
 chú
1Nguyễn Hồng Anhx28/08/2012T23, K3 P 6 
2Nguyễn Trần Huyền Anhx08/08/2012Tồ 42, Mỹ phước,P3 
3Nguyễn Duy Gia Bảo 12/10/2012ĐB, HA 
4Phan Văn Bằng 01/06/2011Tổ 3, TĐ, TT 
5Trần Nguyễn Đình Chương 11/06/2012Tổ  3, HL, HA 
6Ngô Thị Kiều Diễmx04/09/2012T 25, K3, P6 
7Lê Phú Hào 28/10/2012Tổ 23, K3, P6 
8Dương Gia Hânx04/01/2012tổ 27 k/ Mỹ Hưng, P3  
9Nguyễn Trí Hậu 27/03/2012Tổ 1 HL Hòa An 
10Huỳnh Trung Hiếu 27/09/2012T 24, K3, P6 
11Trần Thành Bảo Huy 07/07/2012T 22, K 3, P6 
12Võ Hoàng Huy 08/05/2012Tổ 27 khóm 3 P6 
13Nguyễn Thị Như Huỳnhx23/05/2012T 25, K3, P6 
14Nguyễn Lê Minh Khang 19/03/2012T29, K3, P6 
15Nguyễn Đình Khoa 12/11/2012Tổ 25, K3, P6 
16Phạm Đăng Khôi 16/09/2012Tổ 11,K2,P6 
17Đỗ Đức Tùng Lâm 03/08/2012T 30, K4, P6 
18Trần Quốc Lễ 11/08/2012T 29, K3, P6 
19Võ Trần Hoàng Long 19/04/2012T 23, K 3, P6 
20Pham Lâm Bảo Long 07/08/2012T14, K3, P6 
21Bùi Phạm Hữu Lộc 28/07/2012T33, K4, P6 
22Trần Minh Lý 28/05/2012Tổ 19 ĐB, Hòa An 
23Trần Thị Hà Myx09/11/2012T2, HL, HA 
24Phan Ngọc Khánh Ngânx01/11/2012T 27, K 3, P6 
25Trần Thị Kim Ngânx23/02/2012T22, K 3, P6 
26Huỳnh Kim Nguyênx07/04/2012ấp TĐ, Tịnh Thới 
27Phạm Ngọc Hoàng Nhưx23/4/2012Tổ  12 khóm 3 P6 
28Lê Thành Phước Phúc 17/11/2012T28, K3, P6 
29Võ Hữu Phúc 02/08/2012Tổ 33 khóm 4 P6 
30Lê Ngọc An Thix26/06/2012Tổ 13 ĐB HA 
31Trần Phước Thiện 21/11/2012T 22, K 3, P6 
32Nguyễn Thị Anh ThơX07/09/2012Tổ 15 khóm 3 P6 
33Lê Thị Phương ThùyX13/09/2011Tđ, TT 
34Trương Thị Thanh Thúyx23/08/2012t22, K3, P6 
35Trần Phạm Ngọc Anh Tuấn 02/02/2012T38, K 4, P6 
36Trần Minh Văn 28/04/2012T 21, K3, P6 
37Võ Ngọc Tường Vix22/05/2012Tổ 22 khóm 3 P6 
38Huỳnh Thị Tường Vix27/04/201245, HL, HA 
39Phan Ngọc Vyx26/01/201236 T1, TĐ, TT 
40Nguyễn Thái Ngọc Vyx18/06/2012T 30, K4. P6 
41Trương Thanh Thảo Vyx30/04/2012Tổ 13, K 3, P 6 
42Nguyễn Lê Tường Vyx10/11/2012T 33, K3, P6 
43Trần Thị Như Ýx20/02/2012T35, K4, P6 
      
    
Danh sách có 43 học sinh P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
   Phạm Thị Kim Thoa