TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/2 
GVCN: THÁI THỊ HỒNG LÝNĂM HỌC 2020-2021 
    
TTHọ và tên HSNgày, tháng, năm sinhNữChỗ ở hiện nayGhi
chú
 
1Nguyễn Hồng Trâm Anh15/06/2013xTổ19, K2, P6  
2Phan Gia Bảo09/10/2013 Tổ 13-ĐB-HA  
3Phạm Băng Băng09/10/2013x Tổ 38, K4, P6  
4Nguyễn Lê Ngọc Châu15/07/2013xTổ 22, K3, P6  
5Võ Quốc Duy25/06/2012 K3- P6  
6Nguyễn Ngọc Duyên25/10/2013xTổ 28, K3, P6  
7Nguyễn Hoàng Hoa Dương19/08/2013xTổ 27- K3- P6  
8Nguyễn Ngọc Gia Hân17/09/2013xTổ 14, TC, TT  
9Nguyễn Nguyên Hóa28/09/2013 Tổ 2, TĐ, TT  
10Lê Nguyễn Tuấn Huỳnh01/10/2013 Tổ 27, K3, P6  
11Nguyễn Trần Đăng Khoa21/08/2012 Tổ 38-K3-P2  
12Lê Ngọc Thiên Kim01/08/2013xTổ 28, K3, P6  
13Nguyễn Hoàng Minh22/06/2013 Tổ 23, K3, P6  
14Nguyễn Xuân Nhi25/07/2013xTổ 37, K4, P6  
15Đỗ Thành Phát01/12/2013 Tổ 13, K3, P6  
16Trần Đào Thiên Phúc07/05/2013 Tổ 29, K2, P6  
17Đỗ Minh Quân01/01/2013 Tổ 19, K2, P6  
18Nguyễn Ngọc Phương Quyên27/06/2013 Tổ 1, TĐ, TT  
19Trương Minh Sang16/06/2013xTổ 34, K4, P6  
20Võ Nhật Tân09/03/2013 Tổ 22- K3- P6  
21Nguyễn Huỳnh Mai Thơ11/11/2013 Tổ 23- K3- P6  
22Lê Quỳnh Anh Thư05/03/2013xTổ 14, K3, P6  
23Nguyễn Thị Minh Thư20/05/2013xTổ 15, K3,P6  
24Nguyễn Huỳnh Bảo Thy31/10/2013xTổ 33- K4- P6  
25Đặng Quốc Tín02/02/2013xTổ 19, K2, P6  
26Phạm Huỳnh Ngọc Trâm10/06/2013 Tổ 32, K4, P6  
27Trương Ngọc Bảo Trân21/02/2013xTổ19, ĐB, HA  
28Nguyễn Công Vinh08/10/2013xTổ 34, K4, P6  
29Trần Văn Vinh29/05/2012 Tổ 38, K4, P6  
30Nguyễn Phạm Tường Vy24/06/2013xTổ 24, K3, P6  
31Dương Trần Triệu Vỹ28/05/2013 Tổ 33, K4, P6  
32Đinh Ngọc Như Ý05/11/2013xTổ 13, K3, P6  
33Trương Hải Yến28/06/2013xTổ 25, K3, P6  
34Trần Văn Toàn29/10/2010 Tổ 24, K3, P6ii 
       
Danh sách có 34 học sinh .P. HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
   Phạm Thị Kim Thoa