TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/1
GVCN: LƯU THANH PHƯỢNGNĂM HỌC 2021-2022
    
TTHọ và tên HSNgày, tháng, năm sinhNữChỗ ở hiện nayGhi
chú
1Nguyễn Minh An21/07/2013 Tổ 25, K3, P6 
2Mai Trần Vân Anh06/11/2013xTổ 20, K2, P6 
3Nguyễn Thị Trâm Anh11/08/2013xTổ 38, K4, P6 
4Đoàn Gia Bảo25/05/2013 Tổ 22, K3,P6 
5Trương Nguyễn Quốc Dân01/05/2013 Tổ 14, K3, P6 
6Phan Hoàng Dương16/09/2013 Tổ 38, K4,P4 
7Lê Trương Hồng Đào23/02/2013xTổ 22, K3,P6 
8Trần Tiết Cẩm Giang23/12/2103xTổ 34, K4,P6 
9Phan Thị Giỏi25/09/2013xTổ 3, ấp TĐ, TT 
10Nguyễn Thị Thu Hà10/12/2010xTổ 17,ĐB,HA 
11Phan Nguyễn Ngọc Hân21/01/2013xT18,K2,P6 
12Đinh Thị Ngọc Hân23/01/2013xTổ 13, K3, P6 
13Nguyễn Huy Hoàng12/04/2013 Tổ 14, K3, P6 
14Nguyễn Hoàng Khang11/06/2013 Tổ 34, K4,P6 
15Bùi Chí Khang21/07/2013 Tổ 34, K4,P6 
16Phạm Đăng Khoa05/04/2013 Tổ 33, K4,P6 
17Hồ Nguyễn Đăng Khoa13/05/2013 Tổ 21, K3.P6 
18Nguyễn Trung Kiên21/02/2013 Ấp HL, Hòa An 
19Trần Võ Thiên Long11/07/2012 T 21, K3, P6 
20Hồ Nguyễn Tiểu Long13/12/2013 Tổ 31, K4,p6 
21Nguyễn Hoàng Gia Minh15/03/2012 Tổ 16, K2, P6 
22Lương Thái Ngọc31/08/2013xTổ 26, K3,P6 
23Nguyễn Khải Nguyên12/05/2013 Tổ 1, HL,HA 
24Nguyễn Ngọc Uyên Nhi28/03/2013xTổ 32, K4, P4 
25Nguyễn Thị Huỳnh Như04/04/2013xTổ 16, ấp ĐB, HA 
26Trương Phạm Tấn Phát02/08/2013 T13,K3,P6 
27Huỳnh Tấn Tài01/04/2013 Tổ 21, K3.P6 
28Đặng Phước Tấn13/03/2013 Tổ 22, K3,P6 
29Nguyễn Quốc Thái15/20/2013 Tổ 3, ấp TĐ, TT 
30Dương Lê Chí Thanh15/05/2013 Tổ 21, K3,P6 
31Trương Hoàng Hiếu Thảo02/12/2012xTổ 27, K3, P6 
32Đoàn Quốc Thịnh24/11/2013 Tổ 26, K3,P6 
33Lâm Thị Hồng Thy25/11/2013xTổ 32, K4, P6 
34Hà Dương Bảo Trân15/10/2013xT33,k4,p6 
35Nguyễn Trí Linh Trung09/09/2012 T35, K4, P6 
36Nguyễn Ngọc Thảo Vy14/10/2103xTổ 35, K4, P6 
37Thạch Thảo Vy19/08/2012xT37, K4,P6 
38Nguyễn Tú Xuân21/01/2013xTổ 36, K4, P6 
39Đào Xuân Hải Yến20/09/2013xTổ 19, K2, P6 
40Trần Mỹ Linh14/11/2013xTổ 15 K3 P6 
Danh sách có 40 học sinh .P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
   Phạm Thị Kim Thoa