TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/2
GVCN: NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNGNĂM HỌC 2021-2022
    
TTHọ và tên HSNgày, tháng, năm sinhNữChỗ ở hiện nayGhi
chú
1Nguyễn Thị Kiều An05/04/2014xTổ 2, TĐ, TT 
2Trương Huỳnh Anh29/01/2014xTổ 14, K3, P6 
3Thái Nguyễn Lam Anh29/05/2014xTổ 30, K4, P6 
4Huỳnh Quốc Bảo29/07/2014 Tổ 22, K3, P6 
5Huỳnh Phương Mỹ Chi08/09/2014xTổ 13, ĐB, H A 
6Phan Thị Mỹ Duyên17/10/2014xTổ 28, K3, P6 
7Trương Thành Đạt12/10/2014 Tổ 13, K3, P6 
8Bùi Nguyễn Ngọc Gia Hân16/06/2014xTổ 21, K3, P6 
9Lê Huỳnh Hiếu12/10/2014 Tổ 14, ĐB, HA 
10Phạm Nguyễn Khang06/12/2014 Tổ 21, K3, P6 
11Trần Minh Khang05/08/2014 Tổ 15, ĐB, H A 
12Trương Nguyễn Quang Lê19/12/2014 Tổ 14, K3, P6 
13Đặng Thị Cẩm Lụa18/12/2014xTổ 21, K3, P6 
14Nguyễn Vũ Duy Luân26/01/2014 Tổ 28, K3, P6 
15Phan Hoạnh Kim Mã13/12/2014 Tổ 34, K4, P6 
16Nguyễn Ngọc Mai27/04/2014xTổ 15, K3, P6 
17Phạm Gia Minh10/03/2014 Tổ 30, K4, P6 
18Hồng Yến Nhi03/10/2014xTổ 34, K4, P6 
19Nguyễn Thành Phát14/07/2014 Tổ 27, K3, P6 
20Lê Vĩnh Phát23/12/2014 Tổ 33, K4, P6 
21Phạm Gia Phát10/03/2014 Tổ 30, K4, P6 
22Tô Tấn Phát30/08/2014 Tổ 12,K3 P6 
23Phan Thanh Phong05/04/2013 Tổ 28, K3, P6 
24Phạm Minh Quân26/10/2014 Tổ 23, K3, P6 
25Trần Thị Thanh Thảo25/10/2014xTổ 23, K3, P6 
26Đoàn Thị Thu Thúy20/01/2012xTổ 26, K3,P6 
27Nguyễn Thế Vinh07/03/2014 Tổ 27, K3, P6 
28Nguyễn Ngọc Thảo Vy07/02/2014xTổ 28, K3, P6 
29Nguyễn Thanh Hiền13/04/2014 Tổ 16, ĐB, HA 
      
 Danh sách có 29 học sinh  .P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
    Phạm Thị Kim Thoa