Ghi chú: 

  Phụ huynh học sinh và học sinh có thể tự ôn tập thêm các dạng bài tập trên mạng để củng cố thêm kiến thức. Có thể tham khảo trên mạng theo địa chỉ: https://download.com.vn/docs/bo-bai-tap-on-o-nha-cap-tieu-hoc/download