TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/1 
GVCN: LÊ MINH TUẤN NĂM HỌC 2021-2022
      
TTHọ và tên HSNgày, tháng, năm sinhNữChỗ ở hiện nayGhi
chú
1Nguyễn Lâm Anh27/04/2014xTổ 14, K3, P6 
2Bùi Trần Gia Anh21/09/2014xTổ 32, K4, P6 
3Nguyễn Ngọc Phương Anh30/12/2014xTổ 14, TC, TT 
4Lê Ngọc Quỳnh Anh12/06/2014xTổ 11, K2, P6 
5Lê Thái Anh07/02/2014 Tổ 13, K3, P6 
6Nguyễn Ngọc Gia Bảo24/02/2014 Tổ 23, K3, P6 
7Nguyễn Văn Có16/10/2014 Tổ 15, K3, P6 
8Võ Quốc Đại23/06/2014 Tổ 33, K4, P6 
9Lê Hoàng Thanh Hải30/01/2014 Tổ 34, K4, P6 
10Đặng Võ Trung Hiếu19/04/2014 Tổ 33, K4, P6 
11Nguyễn Huỳnh Hồng Lam04/10/2014xTổ 22, K3, P6 
12Lê Hà Lâm19/10/2014 Tổ 34, K4, P6 
13Phan Gia Minh10/01/2014 Tổ 1, TĐ, TT 
14Lê Bình Minh13/01/2014  Tổ 18, ĐB, Hòa An 
15Nguyễn Ngọc Trà My15/03/2014xTổ 29, K3, P6 
16Nguyễn Ngọc Bảo Ngân21/07/2014xTổ 19, ĐB, Hòa An 
17Hồ Võ Trọng Nhân02/09/2014 Tổ 34, K4, P6 
18Dương Minh Phát19/09/2014 Tổ 25, K3, P6 
19Lê Hoài Phong09/08/2014 Tổ 25, K3, P6 
20Nguyễn Thị Bích Quyền16/08/2014xTổ 33, K4, P6 
21Nguyễn Hoàng Sỹ16/10/2014 Tổ 23, K3, P6 
22Nguyễn Chí Tâm18/02/2014 Tổ 14, ĐB, Hòa An 
23Lê Hoàng Thiên Thảo16/09/2014xTổ 25, K3, P6 
24Nguyễn Cường Thịnh09/10/2014 Tổ 33, K4, P6 
25Nguyễn Anh Thơ21/04/2014xTổ 1, TĐ, TT 
26Nguyễn Thị Minh Thư06/03/2014xTổ 34, K4, P6 
27Trần Nguyễn Anh Thư29/06/2014xTổ 21, K3, P6 
28Nguyễn Trọng Tín22/10/2014 Tổ 31, K4, P6 
29Phạm Thị Ngọc Trân04/06/2014xTổ 30, K4, P6 
      
 Danh sách có 29 học sinh  .P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
    Phạm Thị Kim Thoa